24-09-06

Luchtvervuiling meten op kinderneushoogte

Welke vervuilde stoffen ademen we in? Overschrijden ze de wettelijke normen? Wie stoot ze uit? Het is de Vlaamse Milieu Maatschappij VMM die daarover met meetnetten waakt. In Antwerpen doet ze dat met één vast meetstation voor de basisschool van het gemeenschapsonderwijs Plantijn Moretuslei 163 Borgerhout. De voorbije jaren werd ook een meetwagen ingeschakeld op de Teniersplaats (pal in het centrum) en nabij de Boomsesteenweg in Wilrijk. Zie website www.irceline.be.
Waarom op neushoogte?Van onze (klein)dochter Muse bijvoorbeeld.

De resultaten van metingen op 1,2 m. hoogte en op 4,5 m. hoogte werden vergeleken. De Polyaromatische Koolwaterstoffen PAK (kankerverwekkend, uitgestoten door autoverkeer) bijvoorbeeld waren op de lagere hoogte gemiddeld 103% sterker en de piekwaarden waren +268%. Verbijsterend. In de 'Münchner Asthma und Allergiestudie' (Milieuministerie Beieren, 1992) werd duidelijk aangetoond dat de longfunctie van kinderen met 19,2 % afnam in stadsdelen met hoge verkeersbelasting, met 15,5% in gewone verkeersdrukke straten en met 8,6% in de rest van de stad...De Franse toxicoloog Frédéric Dor wijst er op dat kinderen drie maal meer giftige stoffen binnenkrijgen, terwijl ze minder sterke luchtwegen hebben. Uit een onderzoek van de universiteit van Düsseldorf bleek dat in het bloed van kinderen uit een stedelijk gebied met druk verkeer gemiddeld een 71% hogere concentratie aan benzeen in het bloed gemeten werd dan bij kinderen in een landelijke omgeving.
De hittegolf van vorige zomer was samen met de luchtvervuiling dodelijk voor ouderen. Het meest dramatisch was de situatie in Frankrijk, waar tijdens de periode van 1 tot 20 augustus 14.802 sterfgevallen meer werden genoteerd dan verwacht. In Vlaanderen werden in de dertien dagen van de hittegolf 1916 sterfgevallen geregistreerd, 99 meerKleine stofdeeltjes verhogen het risico op hartaanvallen, blijkt uit een studie in Boston. Na blootstelling aan hoge niveaus van stofdeeltjes bleek het aantal hartaanvallen met 50% toe te nemen.Volgens de VMM sterven er in ons land elk jaar 6000 mensen door luchtvervuiling. De helft daarvan is te wijten aan het autoverkeer. Het zijn meestal ouderen, omdat die al meer vervuiling binnen hebben en omdat hun (ademhalings)stelsel verzwakt is. (De laatste jaren komen er zo’n 1300 mensen om bij verkeersongevallen per jaar.)De huidige normen zijn ontoereikend. De Nederlandse deskundige inzake milieu/gezondheid Copius Peereboom: "Voor sommige risicogroepen kan de gemiddelde norm onvoldoende bescherming tegen gezondheidsschade bieden. Kinderen, zwangere vrouwen, CARA-patiënten reageren dikwijls veel gevoeliger op een toxische stof dan een gezonde jonge man. De huidige veiligheidsfactoren gelden feitelijk slechts voor gezonde mannen van 25-45 jaar. " (Basisboek Milieu en gezondheid, 1994).

00:18 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvervuiling, pak |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.