06-06-07

Processierups en echte preventie

Voor mij is het symbolisch: het leger wordt ingezet om rupsen te bestrijden. Er zijn immers geen landen of landengroepen meer die ons bedreigen. De grote dreiging voor vandaag en vooral voor de toekomst is de klimaatverandering.processierupsWebHoezo? Wat hebben die rupsen daarmee te maken. In mijn jeugd heb ik nooit gehoord over processierupsen. Ze komen in onze streken pas voor sinds de jaren negentig. Sinds het warmer is geworden. Ze zijn uitheems en komen uit het Zuiden van Europa. Probleem is dat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, omdat ze hier eigenlijk niet thuishoren. Vandaar die enorme woekering. Die doet zich dikwijls voor als insecten of andere dieren door menselijk toedoen elders worden ingevoerd.huiduitslagIn Afrika wordt het ook warmer en daar gaat de malariamug hogere gebieden opzoeken waar ze het vroeger te fris vond. En daar liggen nogal wat grote steden zoals de Keniase hoofdstad Nairobi. De malariakoorts is nog veel ernstiger dan de jeuk en de irritatie die de brandharen van de processierups veroorzaken. Als het nog warmer wordt, zou die mug ook onze streken kunnen bezoeken.Er wordt nu door ministers en provinciegouverneurs gepraat over preventie. De meest afdoende preventie is er voor zorgen dat we stoppen met massa’s broeikasgassen uit te stoten. Dat kan via een echte energieomslag. Alle mogelijke maatregelen treffen om energie te besparen: een spaarlamp heeft maar een vijfde nodig van de energie die een gloeilamp verbruikt. En verder investeren in windenergie en foto-voltaïsche cellen. Die produceren energie zonder de aarde op te warmen. Die trekken geen processierupsen aan. Vraag is of ministers en gouverneurs ook aan die, echte, preventie denken.

Commentaren

????? welke oorzaak heeft de processierups en woor zij er alemaal dich bij de hoge weg en witvestraat en kerkstraat en fransoomsplein groetjes phil

stuur trug

Gepost door: phil | 17-06-07

koekoek en wielewaal beste Hugo,
in de lagere school in het eerste studiejaar zei meeter Van Gorp ons reeds in 1952 ,dat de koekoek en de wielewaal de enige vogels waren die naar hier kwamen om processierupsen te eten
vanaf half april tot half oogst
Mvg joos

Gepost door: JOOS | 14-07-08

De commentaren zijn gesloten.