11-06-07

Dank u, groene kiezer!

Mijn doel en dat van mijn partijgenoten was een nieuwe jonge generatie ecologisten in het federale parlement krijgen. Dat is gelukt. Meyrem Almaci, Antwerpen, Stefaan Van Hecke, Oost-Vlaanderen, Wouter De Vriendt (West -Vlaanderen) en Tinne Van der Straeten (Brussel) gaan naar de kamer. En Vera Dua krijgt de senaatszetel. Normaal komt er een gemeenschapssenator bij of een gecoöpteerde senator. Ik ben heel blij met het resultaat. Enkele maanden geleden was ik er helemaal niet gerust in. Dan begon de aandacht voor het klimaat te groeien en de opiniepeilingen stegen. We begonnen op meer te hopen. Niet dus. Onze jonge verkozenen hebben in de campagne getoond dat ze uit het goede hout gesneden zijn. Ze zullen zich dus 100 % inzetten om ook de goede klimaatmaatregelen te verdedigen en om de armoede uit te bannen. Met 8533 voorkeurstemmen op de senaatslijst ben ik eveneens tevreden. Ik ben ervan overtuigd dat we vanuit de ouderenwerking Groen!Plus goed zullen kunnen samenwerken met onze jonge garde. We hebben immers al een traditie van samenwerking over de leeftijden heen. Ze zullen zich inzetten tegen hittedoden bij ouderen en voor een welvaartsvast pensioen. Volgende week zitten we al samen met Jong Groen! om een gemeenschappelijk colloquium over loopbaan en pensioen voor te bereiden. Dat vindt plaats op zaterdag 14 november in Gent.canvaskaartjeWeb

19:50 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-06-07

Tupperwareparty over opwarming van aarde

“«Maar Hugo, het openbaar vervoer is gewoon te duur.» De twaalf aanwezigen in de huiskamer kijken Hugo Van Dienderen (Groen!) aan. Hij hapt even naar adem, maar vindt meteen een aantal argumenten die wél pleiten voor het openbaar vervoer. De aanwezigen zijn niet overtuigd. Minutenlang wordt er flink gediscussieerd. Uiteindelijk is iedereen het erover eens: een tienrittenkaart voor tram en bus of een De Lijn-abonnement zijn wel goede alternatieven voor een dure en vervuilende auto. «Weten jullie dat er ook milieuvriendelijke auto's bestaan?», gaat Hugo verder. «Mijn vrouw kocht er een.»Het_Laatste_Nieuws_20070607_p14_1829052174Is Hugo van Dienderen (64) de Al Gore van Vlaanderen? Zo gedraagt hij zich althans. «Ik vind dat ik mijn stem moet laten horen in het klimaatdebat», zegt Van Dienderen. Daarom kan iedereen die dat wil Hugo boeken voor een namiddag- of avondbijeenkomst over de klimaatverandering. «Ik ben begonnen na de paasvakantie en heb al 25 groepen toegesproken, tot in Brugge, Gent en Turnhout. Ook de Vlaming is bezorgd over de toekomst van deze planeet.»VolgeboektGewapend met zijn laptop, een projector en een projectiescherm reist Hugo heel Vlaanderen af met zijn voordracht 'Klimaat op drift'. «Particulieren kunnen me gratis boeken via hugo.vandienderen@groen.be, verenigingen betalen een kleine bijdrage. Voor deze maand zit mijn agenda al vol. Wie nu boekt, ziet mij ten vroegste in september verschijnen.»In een Antwerpse huiskamer zitten twaalf mensen kritisch te luisteren naar Hugo's uiteenzetting. Sommigen een beetje onderuitgezakt, de meesten rechtop en klaar om onmiddellijk commentaar te geven als ze iets horen dat hun bevalt of om vragen te stellen als ze vinden dat Hugo te snel gaat. «Leg dat nog eens uit van die spaarlampen», vraagt een oudere dame. «Waarom zou ik overschakelen op spaarlampen? Die zijn toch een flink stuk duurder.» Ongevraagd springt gastvrouw Anne Poppe («Ik sta ook op de lijst voor Groen!», vertrouwt ze ons bij het afscheid toe) Hugo bij. «Ik heb zelf overal spaarlampen. Zie je die schemerlamp? Daar zit al acht jaar een spaarlamp in: nog nooit kapot geweest.»Even later prijst Hugo een passiefwoning aan. «Geweldig interessant om energie te besparen. Een succes in Oostenrijk en Duitsland.» «Oké,», valt een jong koppel hem in de rede. «Wij gaan binnenkort bouwen. Wat kunnen we doen? Hoeveel kost dat? Krijg je dan subsidies voor zo'n passiefwoning?» Op sommige vragen heeft Hugo Van Dienderen een antwoord, op andere moet hij passen. «Ik kan jullie interessante websites aanbevelen.»Rode lampjeDan krijgt Hugo het gezelschap voor het eerst echt stil. «Weten jullie dat tweederde van de jaarproductie van de kernreactor van Doel 1 naar elektriciteit gaat voor standby-toestellen? Je weet wel: dat rode lampje op je dvd-recorder of het klokje op je microgolfoven.» Iedereen kijkt elkaar aan. Ongelovig. En dan: «Dat kan ik moeilijk geloven», zegt een jongeman. «Toch is het zo», zegt Hugo en hij toont een aantal grafieken. De discussie barst opnieuw los. «Waarom verbiedt de overheid zo'n standbyfunctie niet?», vraagt een man. Geduldig legt Van Dienderen uit welke maatregelen de Belgische overheid kan en mag nemen. En fijntjes licht hij toe welke rol Groen! in dit politieke verhaal speelt.«Toegegeven», zegt Hugo Van Dienderen. «Ik vertel niet enkel over de klimaatsverandering, ik heb het geregeld ook over het groene gedachtengoed in het algemeen. Soms leidt dat tot pittige politieke discussie, ja. Maar dat hoort er ook bij voor mij.»Filip MarsboomHet Laatste Nieuws /7 juni 2007

08-06-07

OPROEP van een jonge en verontruste moeder

Het is bijna 10 juni. Dan kiezen we een nieuw parlement. In de kamer noch de senaat zijn nu Vlaamse groenen vertegenwoordigd. De verkiezingen van nu zondag zijn voor Groen! erg belangrijk. Maar niet alleen voor Groen!; eigenlijk ook voor onszelf en onze kindjes.1. Want vanmorgen in het nieuws: peuters die opgroeien in een verontreinigd milieu (PCB's en lood) hebben een lager IQ; of hoe op een schrijnende wijze het verband tussen milieu en (geestelijke) gezondheid wordt aangetoond.2. Of vorige zondag in Panorama: de Electrabel-saga. Voor wie wordt er in dit land eigenlijk energie geproduceerd ? voor de winsten van Electrabel of voor de mensen? En zowel CD&V als VLD willen opnieuw kernenergie. Een historische vergissing lijkt me.3. En sinds het begin van het jaar: klimaatswijziging. De G8 top laat zich weer van zijn beste kant zien - geen afspraken over reductie van broeikasgassen.4. Een mailtje van Basta! eergisteren die het Ministerie van Wooncrisis heeft opgericht: de overheid maakt zich schuldig aan leegstand terwijl wonen altijd maar duurder wordt (en niet beter). Meer en meer mensen vallen uit de boot. Hier in de wijk aan den lijve ondervonden bij het bussen: veel mensen hokken samen in te kleine en ondermaatse huizen. Schrijnende situaties eigenlijk.5. En nog armoede: ook in België. En met een vlaktaks of maar twee belastingschalen (zoals de VLD wil ) zal het er niet op verbeteren.6. Asielzoekers: kinderen in gesloten opvangcentra. Ook onze kinderrechtencommissaris vindt zoiets echt niet kunnen. Of de Kazachse familie die haar overleden vader hier moet achterlaten terwijl zij wordt uitgewezen. Schrijnende gevallen en willekeur troef.Ik denk dat het hoog tijd is dat er opnieuw ecologisten in het parlement zitten die deze problemen in het hooghuis van onze democratie brengen.Daarom: laat u gaan zondag...1UunaILSEWEBIlse met dochtertje Uuna

06-06-07

Processierups en echte preventie

Voor mij is het symbolisch: het leger wordt ingezet om rupsen te bestrijden. Er zijn immers geen landen of landengroepen meer die ons bedreigen. De grote dreiging voor vandaag en vooral voor de toekomst is de klimaatverandering.processierupsWebHoezo? Wat hebben die rupsen daarmee te maken. In mijn jeugd heb ik nooit gehoord over processierupsen. Ze komen in onze streken pas voor sinds de jaren negentig. Sinds het warmer is geworden. Ze zijn uitheems en komen uit het Zuiden van Europa. Probleem is dat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, omdat ze hier eigenlijk niet thuishoren. Vandaar die enorme woekering. Die doet zich dikwijls voor als insecten of andere dieren door menselijk toedoen elders worden ingevoerd.huiduitslagIn Afrika wordt het ook warmer en daar gaat de malariamug hogere gebieden opzoeken waar ze het vroeger te fris vond. En daar liggen nogal wat grote steden zoals de Keniase hoofdstad Nairobi. De malariakoorts is nog veel ernstiger dan de jeuk en de irritatie die de brandharen van de processierups veroorzaken. Als het nog warmer wordt, zou die mug ook onze streken kunnen bezoeken.Er wordt nu door ministers en provinciegouverneurs gepraat over preventie. De meest afdoende preventie is er voor zorgen dat we stoppen met massa’s broeikasgassen uit te stoten. Dat kan via een echte energieomslag. Alle mogelijke maatregelen treffen om energie te besparen: een spaarlamp heeft maar een vijfde nodig van de energie die een gloeilamp verbruikt. En verder investeren in windenergie en foto-voltaïsche cellen. Die produceren energie zonder de aarde op te warmen. Die trekken geen processierupsen aan. Vraag is of ministers en gouverneurs ook aan die, echte, preventie denken.

02-06-07

Groen! vraagt meer aandacht voor ouderen

De twee speerpunten in het programma van Groen! – een alternatief voor de opwarming van de aarde en voor de sociale verkilling en armoede in onze maatschappij – zijn ook voor ouderen van cruciaal belang. ‘Groen! komt op voor grijs’, stellen Dirk Geldof en Hugo Van Dienderen, te gast bij Elvira Wagemans in rusthuis Hof ter Schelde op de Antwerpse Linkeroever. ‘De logische keuze voor grijs is groen.’STA74047Sociaal vallen er ondanks de groei van het Bruto Nationaal Product steeds meer mensen uit de boot. Het aantal ouderen onder de Europese armoedegrens is hoger dan in de hele maatschappij. Daarom pleit Groen! niet alleen voor welvaartsvaste pensioenen, maar ook voor een inhaalbeweging voor de verloren welvaartsvastheid van de voorbije twee decennia. Dat is cruciaal voor een voldoende sterke eerste pensioenpijler. Groen! kiest ook voor een afschaffing van de onderhoudsplicht van kinderen voor hun zorgbehoevende en behoevende ouders: hier heeft de samenleving een grotere verantwoordelijkheid te nemen. Ten slotte vraagt Groen! een beleid met meer oog voor zorgwonen voor ouderen. In de provincie Antwerpen is nood aan 5.000 nieuwe zorgwoningen. De uitbouw van zorgwonen biedt voor heel wat ouderen een kwalitatieve woonvorm wanneer het eigen huis te groot of niet alnger aangepast is, en zonder dat een rusthuis reeds nodig is. Door de uitbouw van zorgwonen kunnen ook vele woningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen, wat samen met een maximumfactuur voor huur de druk op de woonmarkt kan verminderen. Ook het klimaatbeleid is cruciaal voor de levenskwaliteit van ouderen. Bij de hittegolf vorig jaar in ons land kwamen 940 mensen voortijdig om, vooral ouderen. Door de klimaatverandering komen er steeds meer dodelijke hittegolven. Eén van de redenen om met kracht en overtuiging het Groen!e Klimaatplan te realiseren. Ventilators en airco’s zijn een duur en slecht antwoord op hittegolven. Ze veroorzaken immers nog meer opwarming van het klimaat. Gelukkig bestaan er ook groene en duurzame oplossingen. Dirk Geldof en Hugo Van Dienderen pleiten voor meer duurzame bouw van rust- en verzorgingstehuizen en seniorenwoningen, met meer aandacht voor grotere periodes van droogte en warmte. Een derde-betaler-systeem moet thuiswonende ouderen toelaten ook in hun woning klimaatmaatregelen te nemen.