24-09-06

Senioren beveiligen tegen zomerhitte!

Wilrijk - Juli 2006: Meer dan 40° in de gangen en 37° in de kamers. Mama Van Dienderen (86) slaakt een noodkreet. Net als de andere residenten in het diensten- centrum (DC) waar ze verblijjft, voelt ze ademnood en zit ze geïmmobiliseerd op haar kamer. Mechanische beschermingsmiddelen, buiten een ventilator, zijn er niet en ook het gebouw -nochtans slechts 10 jaar oud- beschikt niet over een eigen ventilatie. Mensen die minder of helemaal niet meer mobiel zijn, hebben ook recht op levenskwaliteit. Hugo Van Dienderen dacht erover na en riep een bescheiden persconferentie samen…

Dienstencentrum Valaar is zeker geen alleenstaand geval. In de meeste DC en Rust en VerzorgingsTehuizen (RVT) moesten de senioren het stellen met "veel drinken". Wat zich deze zomer heeft voorgedaan, kunnen we komende jaren nog verwachten. Dus actie is wel aangewezen, zowel in de publieke als in de privé sector. Grote roep is natuurlijk "airco": zowel de vaste als de mobiele versie. Schijnbaar een snelle en betaalbare oplossing. Waarbij jammer genoeg niet aan de extra-energie wordt gedacht die al die airco nodig heeft. Binnenkort hebben we meer energie nodig om de zomerhitte af te koelen dan om onze huizen in de winter te verwarmen!Naast deze kortzichtige kortetermijnoplossingen zijn er ook de natuurlijke en duurzame termijnoplossingen. Voor ze over de "ventilatie" van een gebouw praten, denkt Groen!Plus eerst aan uitwendige materiële ingrepen. Zo kunnen loofbomen rond DC en RVT voor afkoeling zorgen (en tegelijk klein stof uit de lucht filteren). Andere mogelijke ingrepen zijn: afschermende oversteken boven de ramen, zonneschermen, rolluiken, vertikale en horizontale buitenzonnewering. Een goede ventilatie van het gebouw zorgt er niet enkel voor dat niet enkel de bewoners, maar ook het gebouw kan ademen. Maar ook problemen i.v.m. condensatie, schimmels geuren, afvoerdampen en schadelijke stoffen worden meegenomen. Er bestaan trouwens heel wat ventilatiesystemen, het ene al origineler dan het andere. Naast zelfregelende ventilatieroosters en akoestische deurroosters bestaat er ook grondbuisventilatie. Deze laatste vorm is veeleer aangewezen bij nieuwbouw, de andere kunnen ook overwogen worden bij vernieuwbouw.
Walter Decoene