08-06-07

OPROEP van een jonge en verontruste moeder

Het is bijna 10 juni. Dan kiezen we een nieuw parlement. In de kamer noch de senaat zijn nu Vlaamse groenen vertegenwoordigd. De verkiezingen van nu zondag zijn voor Groen! erg belangrijk. Maar niet alleen voor Groen!; eigenlijk ook voor onszelf en onze kindjes.1. Want vanmorgen in het nieuws: peuters die opgroeien in een verontreinigd milieu (PCB's en lood) hebben een lager IQ; of hoe op een schrijnende wijze het verband tussen milieu en (geestelijke) gezondheid wordt aangetoond.2. Of vorige zondag in Panorama: de Electrabel-saga. Voor wie wordt er in dit land eigenlijk energie geproduceerd ? voor de winsten van Electrabel of voor de mensen? En zowel CD&V als VLD willen opnieuw kernenergie. Een historische vergissing lijkt me.3. En sinds het begin van het jaar: klimaatswijziging. De G8 top laat zich weer van zijn beste kant zien - geen afspraken over reductie van broeikasgassen.4. Een mailtje van Basta! eergisteren die het Ministerie van Wooncrisis heeft opgericht: de overheid maakt zich schuldig aan leegstand terwijl wonen altijd maar duurder wordt (en niet beter). Meer en meer mensen vallen uit de boot. Hier in de wijk aan den lijve ondervonden bij het bussen: veel mensen hokken samen in te kleine en ondermaatse huizen. Schrijnende situaties eigenlijk.5. En nog armoede: ook in België. En met een vlaktaks of maar twee belastingschalen (zoals de VLD wil ) zal het er niet op verbeteren.6. Asielzoekers: kinderen in gesloten opvangcentra. Ook onze kinderrechtencommissaris vindt zoiets echt niet kunnen. Of de Kazachse familie die haar overleden vader hier moet achterlaten terwijl zij wordt uitgewezen. Schrijnende gevallen en willekeur troef.Ik denk dat het hoog tijd is dat er opnieuw ecologisten in het parlement zitten die deze problemen in het hooghuis van onze democratie brengen.Daarom: laat u gaan zondag...1UunaILSEWEBIlse met dochtertje Uuna

06-06-07

Processierups en echte preventie

Voor mij is het symbolisch: het leger wordt ingezet om rupsen te bestrijden. Er zijn immers geen landen of landengroepen meer die ons bedreigen. De grote dreiging voor vandaag en vooral voor de toekomst is de klimaatverandering.processierupsWebHoezo? Wat hebben die rupsen daarmee te maken. In mijn jeugd heb ik nooit gehoord over processierupsen. Ze komen in onze streken pas voor sinds de jaren negentig. Sinds het warmer is geworden. Ze zijn uitheems en komen uit het Zuiden van Europa. Probleem is dat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben, omdat ze hier eigenlijk niet thuishoren. Vandaar die enorme woekering. Die doet zich dikwijls voor als insecten of andere dieren door menselijk toedoen elders worden ingevoerd.huiduitslagIn Afrika wordt het ook warmer en daar gaat de malariamug hogere gebieden opzoeken waar ze het vroeger te fris vond. En daar liggen nogal wat grote steden zoals de Keniase hoofdstad Nairobi. De malariakoorts is nog veel ernstiger dan de jeuk en de irritatie die de brandharen van de processierups veroorzaken. Als het nog warmer wordt, zou die mug ook onze streken kunnen bezoeken.Er wordt nu door ministers en provinciegouverneurs gepraat over preventie. De meest afdoende preventie is er voor zorgen dat we stoppen met massa’s broeikasgassen uit te stoten. Dat kan via een echte energieomslag. Alle mogelijke maatregelen treffen om energie te besparen: een spaarlamp heeft maar een vijfde nodig van de energie die een gloeilamp verbruikt. En verder investeren in windenergie en foto-voltaïsche cellen. Die produceren energie zonder de aarde op te warmen. Die trekken geen processierupsen aan. Vraag is of ministers en gouverneurs ook aan die, echte, preventie denken.