02-06-07

Groen! vraagt meer aandacht voor ouderen

De twee speerpunten in het programma van Groen! – een alternatief voor de opwarming van de aarde en voor de sociale verkilling en armoede in onze maatschappij – zijn ook voor ouderen van cruciaal belang. ‘Groen! komt op voor grijs’, stellen Dirk Geldof en Hugo Van Dienderen, te gast bij Elvira Wagemans in rusthuis Hof ter Schelde op de Antwerpse Linkeroever. ‘De logische keuze voor grijs is groen.’STA74047Sociaal vallen er ondanks de groei van het Bruto Nationaal Product steeds meer mensen uit de boot. Het aantal ouderen onder de Europese armoedegrens is hoger dan in de hele maatschappij. Daarom pleit Groen! niet alleen voor welvaartsvaste pensioenen, maar ook voor een inhaalbeweging voor de verloren welvaartsvastheid van de voorbije twee decennia. Dat is cruciaal voor een voldoende sterke eerste pensioenpijler. Groen! kiest ook voor een afschaffing van de onderhoudsplicht van kinderen voor hun zorgbehoevende en behoevende ouders: hier heeft de samenleving een grotere verantwoordelijkheid te nemen. Ten slotte vraagt Groen! een beleid met meer oog voor zorgwonen voor ouderen. In de provincie Antwerpen is nood aan 5.000 nieuwe zorgwoningen. De uitbouw van zorgwonen biedt voor heel wat ouderen een kwalitatieve woonvorm wanneer het eigen huis te groot of niet alnger aangepast is, en zonder dat een rusthuis reeds nodig is. Door de uitbouw van zorgwonen kunnen ook vele woningen beschikbaar komen voor jonge gezinnen, wat samen met een maximumfactuur voor huur de druk op de woonmarkt kan verminderen. Ook het klimaatbeleid is cruciaal voor de levenskwaliteit van ouderen. Bij de hittegolf vorig jaar in ons land kwamen 940 mensen voortijdig om, vooral ouderen. Door de klimaatverandering komen er steeds meer dodelijke hittegolven. Eén van de redenen om met kracht en overtuiging het Groen!e Klimaatplan te realiseren. Ventilators en airco’s zijn een duur en slecht antwoord op hittegolven. Ze veroorzaken immers nog meer opwarming van het klimaat. Gelukkig bestaan er ook groene en duurzame oplossingen. Dirk Geldof en Hugo Van Dienderen pleiten voor meer duurzame bouw van rust- en verzorgingstehuizen en seniorenwoningen, met meer aandacht voor grotere periodes van droogte en warmte. Een derde-betaler-systeem moet thuiswonende ouderen toelaten ook in hun woning klimaatmaatregelen te nemen.