23-09-06

Grootouders voor ecologische kinderrechten

Kinderen zijn (samen met ouderen) de belangrijkste slachtoffers van tal van milieuvervuilingen. Dat betekent dat hun recht op een gezonde leefomgeving zwaar met voeten is getreden. Het wordt hoogtijd dat het milieubeleid de kinderen tot norm neemt. En respect voor de ecologische kinderrechten zal ook die andere kwetsbare groep, de ouderen, ten goede komen. Het vrijwaren van de zwaar bedreigde ecologische kinderrechten blijft één van de belangrijke opdrachten van een onafhankelijke groene partij.Grootouders voor ecologische kinderrechten Kinderen zijn (samen met ouderen) de belangrijkste slachtoffers van tal van milieuvervuilingen. Dat betekent dat hun recht op een gezonde leefomgeving zwaar met voeten is getreden. Het wordt hoogtijd dat het milieubeleid de kinderen tot norm neemt. En respect voor de ecologische kinderrechten zal ook die andere kwetsbare groep, de ouderen, ten goede komen.BinnenluchtKinderen (en ouderen) brengen veel tijd binnenshuis door. En daar is de luchtkwaliteit soms nog slechter. Formaldehyde in gordijnen, meubelen en kleren lokt allergische reacties uit. Veel producten om te schilderen of te reinigen bevatten Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Zoals het bekende white spirit. Ze veroorzaken de typische verflucht en tasten bijvoorbeeld het centrale zenuwstelsel aan. De nog niet volgroeide kinderen zijn ook hier weer veel gevoeliger voor. Als we onze kinderen het recht op goede binnenlucht willen gunnen, zullen we dus heel wat producten moeten bannen en vervangen door niet of minder schadelijke. De overheid kan beginnen met de producenten te verplichten de schadelijkheid van hun producten voor kinderen (en ouderen) duidelijker te vermelden.RavottenIk kon als jongen kampen en onderaardse gangen op enkele tientallen meters van huis graven, in een beek in de buurt pootje baden en op warme zomeravonden samen met andere kinderen en volwassenen gewoon op straat “schipperke mag ik overvaren” spelen. Kinderen konden toen nog dikwijls in hun omgeving veilig en gezond ravotten. Maar Koning Auto heeft intussen zoveel ruimte ingepikt of onveilig gemaakt, dat dit fundamentele kinderrecht op veel plaatsen niet kan worden uitgeoefend.Als je dan al ruimte hebt, laat de kwaliteit van de bodem zelf te wensen. Het bodemsaneringsdecreet garandeert het recht van kinderen op een zuivere bodem helemaal niet. Op het platteland mag er 45 mg arseen per kilo droge stof in de bodem zitten, in verstedelijkt gebied mag dat 110 mg zijn en in een KMO-zone 700 mg! Dit zijn onaanvaardbare normen.Onbezorgd spelen in de zon is er niet meer bij. Door de aantasting van de ozonlaag zijn we meer bloot gesteld aan huidkankerverwekkende UV-stralen. Vooral voor kinderen is dat gevaarlijk, omdat hun huideigen bescherming onvoldoende is ontwikkeld met name de hoornlaag, de vocht-vetfilm en de talgklierfunctie. Uit een Hamburgse studie van 14000 zesjarigen blijkt dat 15% van de kinderen verdachte huidvlekken heeft die het risico op huidkanker erg vergroten. Willen we onze kinderen beschermen, moeten we de stoffen die de ozonlaag aantasten versneld uitbannen. De kwaliteit van het zwemwater aan zee en in het binnenland laat nog dikwijls te wensen. Vooral kinderen die lang in het water spelen lopen daardoor gevaar. Toch hebben ze het recht om in de zee, rivieren, vijvers en meren te zwemmen en niet alleen in gechloreerde zwembaden.Eten en drinkenBorstvoeding is een basisrecht voor elk kind. Er blijken dioxines (zoals in de kippen), pesticiden en zelfs al een tijd verboden stoffen zoals DDT in te zitten. Desondanks blijft in de meeste gevallen moedermelk de beste keuze. Maar in risicogebieden kan eerst de kwaliteit ervan nagegaan worden. De aantasting van de moedermelk kan ons aansporen om de strijd tegen al die stoffen op te voeren.Kinderen eten meer in verhouding tot hun lichaamsgewicht dan volwassenen en ze eten meer fruit en groenten. Dat betekent dat ze ook meer pesticiden binnenkrijgen terwijl, nogmaals, hun afweer minder ontwikkeld is. De Amerikaanse National Research Council stelde vast dat de toxiteit van pesticiden bij kinderen gemiddeld tien keer hoger ligt dan bij volwassen. Is dat geen goed argument voor de biologische landbouw die het zonder pesticiden doet?Overigens krijgen kinderen de schadelijke stoffen binnen via hun voedsel, drank, het zwemwater, de lucht binnen en buiten, de grond… Wat het synergetisch effect kan zijn van al die producten samen is nog nauwelijks onderzocht.Kinderen hebben recht op een gezondheidszorg die niet alleen aan symptomen werkt. Ecologische gezondheidszorg werkt aan het gezond maken van de hele leefomgeving. Het recht daarop staat geformuleerd in artikel 24 van het VN-verdrag inzake de kinderrechten van 1989. De groene ministers Dua en Vogels maakten dit in 2001 concreet door een steunpunt milieu en gezondheid op te richten. Dat gaat gebiedsgericht de gevolgen van milieuvervuiling op de gezondheid (ontwikkeling en fertiliteit, astma, allergieën, kanker) na. De Logo’s – de lokale gezondheidsnetwerken - zijn versterkt met milieudeskundigen. Dit zijn goede eerste stappen. Als bezorgde (groot)ouders de groenen steunen, kunnen we er meer zetten.